Vochtbestrijding is belangrijk in bestaande gebouwen en in nieuwbouw. Het voordeel van nieuwbouw is alleen dat vochtbestrijding makkelijker en goedkoper preventief gedaan kan worden. Zo kunnen de maatregelen tegen vocht reeds tijdens de bouw toegepast worden, door bijvoorbeeld de funderingsmuren te injecteren tegen opstijgend vocht, zodat ook bij een onverwachte hoge grondwaterstand de bewoners zich niet druk hoeven te maken over schimmels en opstijgend vocht.

Ventilatiesysteem

Een ander belangrijk wapen welke reeds tijdens de bouw van een huis toegepast kan worden is een goed ventilatie systeem. Een goed ventilatie systeem is in staat de luchtvochtigheid in huis op een juist niveau te houden zodat de lucht in huis niet verzadigd raakt met vocht, met condens tot gevolg. Condens op muren en ramen zorgt voor een ideale ondergrond voor schimmels om zich te vestigen en te groeien, wat de reden is dat een goede ventilatie naast isolatie zeer belangrijk is. In een nieuwbouw woning is dit echter eenvoudiger preventief toe te passen. Zie ook Vlaanderen en EnergieSparen.

Voor de bouw

Vochtbestrijding in nieuwbouw wordt over het algemeen reeds toegepast, maar u kan natuurlijk als u uw huis laat bouwen uw expliciete wensen omtrent vochtbestrijding kenbaar maken. Op deze manier kan u alle mogelijke problemen met vocht voor zijn voordat ze een probleem kunnen gaan vormen. Een geruststellende gedachte, omdat vocht en de daardoor veroorzaakte schimmels het interieur snel een lelijk gezicht kunnen geven, en bovendien is het nog eens schadelijk voor uw gezondheid ook. Zorg daarom ook voor preventieve vochtbestrijding met nieuwbouw.